رد کردن لینک ها

درباره ما

زمان تاسسیس : 19/05/1388

مجوز اخذ شده در زمان تاسیس : “توسعه گردشگری” از سازمان میراث و فرهنگی و گردشگری

موضوع  فعالیت شرکت عبارت است از: احداث تجهیز و بهره­برداری از کلیه­ی امکانات گردشگری شامل مناطق نمونه گردشگری، هتل، متل،مجتمع­های خدماتی رفاهی بین راهی … در ایران و برنامه­ی استراتژیک شرکت بر اساس خلأهای موجود در حوزه­ی کسب و کار گردشگری تهیه و طبق این برنامه اهداف و مأموریت مشخص گردیده است. نوع ماهیت شرکت پروژه محور می باشد که با اتمام پروژه ها می تواند درآمد های خود را از طریق فروش پروژه یا بهره برداری از آن حاصل نماید.